Behcet Barsom (KD)

Ledamot

Landsting: Örebro
Ansvarsområde: Ordförande
Telefon: 019-602 74 97
Mobil: 073-077 77 36
Adress:
Postadress:
Kundtjänst