Information till beställare

Viktig information gällande leveranser från Apotekstjänst
Söndag 2019-10-13

Med anledning av den ansträngda situationen i försörjningen av förbrukningsmaterial har Apotekstjänst beslutat om en handlingsplan för att komma tillrätta med möjligheterna till reguljära leveranser. 

Den rutin med akuta beställningar utanför de e-lösningar som finns försvårar för Apotekstjänst att ha uppföljning i sitt lager med avseende på saldon mm. Apotekstjänst upplever att stora delar av de order som lagts i reguljära e-handelsflödet antingen har dellevererats eller gått som akutorder då den ursprungliga inte helt blev levererad. 

Man har därför gjort bedömning själva att man måste makulera alla inkomna normalorder som gjorts fram till torsdagens stopptid (för Uppsala gäller även att fredagens order före 11 makuleras.)

De akutorder som redan lagts kommer att levererats så snart det går. Men från och med nu stänger Apotekstjänst möjligheten att sända in excelark med akutorder till den speciella funktionsbrevlåda som skapades i slutet av förra veckan.

Så snart respektive verksamhet kan, bör man genomföra en förnyad inventering och lägga en order på aktuellt behov i de ordinarie beställarlösningarna i respektive region. 

Om behov finns av att få sin order extra prioriterad kan kontakt tas med Apotekstjänst kundtjänst efter att order lagts i det normala beställningsflödet. Denna möjlighet behöver nyttjas så sparsamt som möjligt för att möjliggöra plock och leverans i det normala flödet inom 48 timmar.

Vänligen lägg order i era beställarsystem i första hand
För att snabbare komma tillrätta med leveranstörningarna vädjar vi till att använda beställarsystemen i respektive region i första hand.

Leveranstörningslistan
på Varuförsörjningens hemsida kommer under de närmsta dagarna inte att vara uppdaterad och komplett. Har ni ev frågor om leverans och restningar kontakta via mail Apotekstjänst kundtjanst.atf@apotekstjanst.se eller Varuförsörjningen upphandling@varuforsorjningen.se

Almanackor för 2020 går att beställa from 1 oktober.
Lista med bilder hittar du här.

Urinflaska för kvinnor Artnr 53033 är nu enpatients
Läs mer här

Centrallager för sjukvårdsartiklar till Uppsala
Läs mer här

 

Leveransstörningar

Visa fler

Utställningar och informationsmöten

Visa fler

Våra mest besökta sidor

Här ser du de sidor som flest besökare letar efter

Sök artiklar

Avtalade artiklar - kategorier

Leveransstörningar

Kundtjänst

För vårdpersonal

Sök artiklar - förbandsmaterial

Kundtjänst