Beställning av produkter

Här hittar du information kring hur du beställer produkter via 3PL-distributören eller direkt från en leverantör.

Information om förändringar i beställningar 

Generell information

I och med bytet av 3PL från Apotekstjänst till OneMed uppdateras flertalet artiklar i form av beställningsenhet, minsta beställningsbara kvantitet samt förpackningsstorlekar, för att dessa ska gå att beställa från OneMed. Sortimentet i sig byts inte ut, men det kommer att se annorlunda ut för er i ert beställarstöd jämfört med Varuförsörjningens hemsida när ni beställer vissa artiklar mot vad ni är vana vid.

Enheter byts ut / priserna ser annorlunda ut

Vissa artiklar byter enhetsförpackning. Enheter kan bland annat ha ändrats från styck till förpackning eller rulle till styck. Ett exempel gäller t.ex. 57967, där det på Varuförsörjningens hemsida står pris/enhet 22,49 kr/rle och minsta beställningsantal 1 rle. I ert beställarstöd kommer det nu att stå pris/enhet 2,25 kr/st och minsta beställningsantal 10 st. Detta är för att det är 10 st individuella sopsäckar på en rulle. Har ni tidigare skrivit i 10 och räknat med att få 10 rullar, kommer ni nu att få 1 rulle. Då förpackningsstorlekarna och enheterna byts ut, påverkas även priset ni ser i ert beställarstöd. Ni behöver därför vara uppmärksamma på vad som står i beställarsystemet när ni beställer.

Ett sätt att kontrollera beställningen är att göra en rimlighetsbedömning av totalsumman (pris*antal).  Summan ska motsvara värdet av den avsedda beställningen.

Vad är viktigt att tänka på nu?

  • Dubbelkolla beställningar
  • Artikelinformationen på varuforsorjningen.se kan avvika från den i beställarstödet
  • Eventuella leveransstörningar från OneMed visas inte på varuforsorjningen.se under oktober
  • Priser som är uppenbart felaktiga rapporteras till OneMeds kundtjänst

Ytterligare information om avtalade artiklar

Under Avtalade artiklar finns ytterligare information om våra upphandlingar, klicka på aktuell upphandling så kommer du till avtalets startsida.

Där finns eventuell extrainformation, exempelvis sortiment, produktkatalog, rabattavtal, riktlinjer och kontaktperson för upphandlingen.

Reklamationer och övriga avvikelser

På den här sidan hittar du information kring hur du reklamerar eller returnerar en produkt samt vad du kan göra vid en leveransskada eller felbeställning.

Läs mer

Vårt arbete med hållbarhetskrav i upphandlingar

Här finns information om vårt hållbarhets- och miljöarbete.

Läs mer

Vårdens delaktighet i inköpsprocessen

Vi arbetar tillsammans med representanter från vården när vi upphandlar produkterna.

Läs mer

Godkända batcher, senaste uppdaterade 

Support