Information till Privata vårdcentraler om ny distributör av förbrukningsmaterial

Privata vårdcentraler som på uppdrag av Regionerna inom Varuförsörjningen, genom upphandling/vårdval, utför arbete som ingår i Regionernas kärnverksamhet har rätt att avropa ett urval av förbrukningsvaror som är upphandlade av Varuförsörjningen.

De förbrukningsvaror som kan beställas genom detta avtal framgår av den bifogade beställningsblanketten.

För att kunna beställa behöver de privata vårdcentralerna först bli upplagda som kunder hos OneMed. Kontakta OneMed på Femklovern@onemed.com för att få ett kundnummer.

Vårdcentralerna betalar det upphandlade priset + en distributionsavgift (fn 8,46%) och en fast transportavgift (fn 650 kr/leverans).

För att beställa fyller ni bara i beställningsblanketten och faxar, mejlar eller postar den till OneMed, kontaktuppgifterna finns på beställningsblanketten.

Support