Kontaktuppgifter till de som arbetar på Varuförsörjningen får ni via vår support

VF support
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag: 09.00-11.30
E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Förvaltningschef
Jonas Arvidsson
Telefon: 018-617 59 45
E-post: jonas.arvidsson@regionuppsala.se

Lokal kontaktperson för Västmanland och Sörmland
Birgitta Heimann
Telefon: 016-10 57 51, 021-17 67 53
E-post: birgitta.heimann@regionvastmanland.se; birgitta.heimann@regionsormland.se

Lokal kontaktperson för Örebro
Marianne Davidsson
Telefon: 019-602 45 64
E-post: marianne.davidsson@regionorebrolan.se

Support