Vem ska jag kontakta när?

Kontakta Varuförsörjningen om du har frågor om:

 • En produkts användningsområde
 • En produktreklamation
 • Vårt avtalade sortiment
 • Hur du söker efter artiklar på hemsidan

Kontakta OneMed alternativt den leverantör som du beställt produkten ifrån om du har frågor om:

 • Beställningen
 • Fakturan
 • Felleverans
 • Följesedeln
 • Leveransbesked
 • Returer
 • Transportskadereklamationer
 • Om du saknar ett paket ska du i första hand kontakta din lokala godsmottagning, därefter OneMed/respektive leverantör

Kontakta din egen region när du har frågor om:

 • Köp av medicinteknisk utrustning
 • Köp av artiklar som inte är förbrukningsvaror
 • Elektroniska beställningssystem som Agresso, Raindance eller Visma Proceedo
 • Interntransport

Försörjningskedjan

Från det att du beställer din produkt till du har den hos dig är flera parter involverade. Här nedan har vi på ett överskådligt sätt beskrivit hur processen från beställning till användande ser ut och vem som är ansvarig för vad.

Vid beställning av produkt som distribueras av OneMed

Varuförsörjningen ansvarar för upphandling, avtal och avtalsuppföljning.

OneMed ansvarar för att avropa på våra avtal, plocka och packa det som beställs och distribuera till respektive regions godsmottagningar.

Regionerna är själva ansvariga för sina beställarsystem, mottagning och transport från godsmottagning, transport inom regionen och leverans till slutkund.

Vid beställning direkt från leverantör

Varuförsörjningen ansvarar för upphandling, avtal och avtalsuppföljning.

Leverantören ansvarar för att plocka och packa det som beställts samt distribuera till respektive regions godsmottagningar.

Regionerna är själva ansvariga för sina beställarsystem samt för att ta emot leveransen.

Kontakt

VF Support
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30
E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst OneMed
Telefonnummer: 031-706 30 65
Telefontid vardagar 07.30-16.00
E-post: Femklovern@onemed.com
Chatta med OneMed

Kontaktuppgifter upphandlingsenheter

Uppsala

Dalarna

Sörmland/Västmanland

Örebro

Kontaktuppgifter lokala godsmottagningar

 • Avesta/Ludvika: 070-217 78 68
 • Enköping: 0171-41 82 54
 • Eskilstuna: 070-556 11 05
 • Falun: 070-200 56 30/070-270 08 61
 • Karlskoga: 0586-662 00
 • Katrineholm: 0150-747 15
 • Köping: 0221-26 250
 • Lindesberg: 0581-855 62
 • Mora: 070-336 27 00
 • Nyköping: 070-631 57 53
 • Sala: 072-141 55 16
 • Uppsala: 018-611 90 00
 • Västerås: 021-17 56 70
 • Örebro: 019-602 22 03
Support