Varuförsörjningen

Varje år genomför vi ca 20 upphandlingar och totalt upphandlar vi produkter till ett värde av ca 1,5 miljarder kronor per år. Vi har totalt ca 95 000 artiklar avtalade från över 360 olika leverantörer.

Vi är även ansvariga för distribution och lagerhållning för delar av det sortiment som vi avtalat. Vi har valt att upphandla en tredjepartsdistributör som hanterar lagerhållningen och distributionen till våra fem landsting/regioner. Vår tredjepartsdistributör är OneMed. 

Vi har vårt huvudkontor i Uppsala men finns även representerade lokalt på sjukhusen i Örebro, Eskilstuna och Västerås. Huvudkontoret är placerat på Regionens hus i Uppsala och är en del av Regioninköp och upphandling.

Vi arbetar med kategoristyrt inköp, här kan du se den process som vi arbetar efter.

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningen styrs av en gemensam nämnd; varuförsörjningsnämnden.
Regionerna som ingår i den gemensamma nämnden är Region Dalarna, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Sörmland samt Region Örebro län. Region Uppsala är värdregion. 

Syftet med samarbetet är att främja regionernas möjligheter att tillvarata volym- och resursfördelar inom upphandling, depåhållning och distribution av förbrukningsvaror och andra varor av förbrukningskaraktär.

Nämnden består av två förtroendevalda från respektive region. För att ta del av förtroendevalda, sammanträdestider samt protokoll, se Opengov.

I författningssamlingen kan du se delegationsordning och reglemente.

Kontakt

VF support
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Support