Reklamation av artikel

För att reklamera en artikel, klicka här.

När du upptäcker fel på någon artikel ska det rapporteras. Detta för att säkra att våra artiklar håller hög kvalitet och för att leverantören ska ges möjlighet att åtgärda felet och förhindra att det uppstår igen. Dessutom kan du få den/de felaktiga artiklarna ersatta av leverantören eller bli krediterad för dem.

Viktigt att tänka på är att en reklamation endast ska göras i det fall det är felaktigheter på produkten. Om du endast har synpunkter på produkten ska du fylla i blanketten Synpunkter på produkt.

Vänligen fyll i din kontaktinformation, information om artikeln och beskriv vad som är fel. Kom ihåg att ange om du har artikeln kvar och om den är kontaminerad så leverantören kan bedöma hur de bäst beställer upphämtning av artikeln. Du ska inte skicka in den felaktiga artikeln direkt utan vänta på besked från leverantören så de hantera reklamationen ihop med artikeln på bästa sätt.

Tänk på att fylla i formuläret en gång för varje artikel om det är flera olika artiklar som felar.

Om det är något du undrar över, kontakta upphandling@varuforsorjningen.se

Övriga avvikelser OneMed

Reklamationer ska göras till OneMed så snart som möjligt dock senast inom 14 dagar från att varorna lämnat OneMed. Det gäller vid felleverans, utebliven leverans och leveransskada.

Rutin för retur av felbeställda varor
Returrätt gäller om kund felbeställt artiklar (ej kylvaror) som kan återsändas till OneMed. Artikeln måste vara i oskadat skick och i obruten och ren avdelningsförpackning. Gäller det en steril artikel måste den vara förpackad enligt trelagers-principen. Det är alltid OneMeds lager som avgör om returen uppfyller detta.

Kunden måste kontakta OneMed’s Kundservice inom 14 dagar från leveransdatum för att få retur godkänd.

OneMed ska inom fem arbetsdagar efter mottagande av returnerad artikel kreditera aktuell kund med avdrag för avtalad returavgift, för närvarande 1000 kr.

Rutin för reklamation av felaktiga/skadade och saknade artiklar
Leverans som innehåller felaktiga, skadade eller saknade artiklar ska anmälas till OneMeds Kundservice så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar, från att leveransen mottogs.

Anmälan görs företrädesvis via telefon men kan även göras via mail. Kund måste uppge ordernummer, vilken/vilka artiklar som berörs samt vad reklamationen avser.

I samråd med beställaren beslutar Kundservice huruvida felaktig eller skadad artikel ska returneras till OneMed eller inte.

Inga returer får ske utan att godkännande har inhämtats från Kundservice. Full reklamationsrätt gäller oavsett om godset prickats av vid regionens leveranspunkt eller hos slutkund/på avdelningen.

Distributören ska inom fem arbetsdagar efter mottagande av reklamation/reklamerad artikel kreditera aktuell kund alternativt skicka en ersättningsleverans beroende på vad beställaren önskar. Om ersättningsleverans sker behöver ingen kreditering göras utan den ersättande leveransen sker utan kostnad.

3PL-distributören har inte rätt att debitera kunden en returavgift.

Returförfarande
När OneMed’s Kundservice kontaktas av kund för något av ovanstående händelser registreras alltid ett ärende kopplat till den aktuella ordern och får ett unikt ärendenummer.

  • Retur sker med Posten-flödet:
    • I de fall en retur blir aktuell skickar OneMed en returetikett samt en instruktion hur man går till väga via mail till kunden. Denna etikett klistras på kollit.

Avvikelse
Om en felaktig produkt har orsakat eller kunnat orsaka patient eller personal skada måste en avvikelserapport skrivas i din regions avvikelserapporteringssystem, enligt era lokala föreskrifter.

Felpackat gods
Reklamera gods som är felpackat, tex sterilt gods, till Femklovern@onemed.com.

Skicka samtidigt en kopia på reklamationen till Varuförsörjningen, maila upphandling@varuforsorjningen.se

Bifoga artikelnummer och gärna bilder.

Kontaktuppgifter OneMed kundservice
Maila till Femklovern@onemed.com eller ring 0770-111 115.
Öppettider vardagar 07:30-17:00

Synpunkter på produkt

Om du har synpunkter på en produkt, som inte är ett produktionsfel utan mer en åsikt, kan du framföra det till oss.

Vi registrerar alla inkomna synpunkter och tar med oss dessa till kommande upphandlingar och leverantörsmöten.

Fyll i blanketten Synpunkter på produkt och mejla den till upphandling@varuforsorjningen.se

Support