Utställningar

Det nya upphandlade sortiment gällande
Pappers- och plastmaterial

Sörmland

Datum: 2024-04-08
Tid: 10.00-14.00
Plats: Pandion, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Dalarna

Datum: 2024-04-09
Tid: 10.00-14.00
Plats: Konferensrum A4, Falu lasarett

Örebro 

Datum: 2024-04-10
Tid: 10.00-14.00
Plats: Sottern, USÖ

Västmanland

Datum: 2024-04-18
Tid: 10.00-14.00
Plats: Vetskapen ing. 29, Västerås sjukhus

Uppsala

Datum och plats meddelas så snart det är klart.

Informationsmöten

Dalarna

Datum: 2024-02-19
Tid: 10.00-11.30
Lokal: Jubileumsrummet, hus 02, våning 3, Avesta lasarett
Inbjudan

Datum: 2024-02-19
Tid: 14.00-15.30
Lokal: Teamsmöte, länk kommer, Ludvika
Inbjudan

Datum: 2024-02-20
Tid: 10.00-11.30, OBS! Annan tid än vanligt
Lokal: Föreläsningssalen, Falu lasarett
Injudan

Datum: 2024-02-20
Tid: 14.00-15.30, OBS! Annan tid än vanligt
Lokal: Siljan, Mora lasarett, nytt konferensrum
Inbjudan

Support